Zawody Pływackie na Delfinku

Opis: 

REGULAMIN ZAWODÓW PŁYWACKICH NA DELFINKU 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy, 24 listopada 2018r.
godz. 11.00

I. Organizator zawodów
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy ul. Najświętszej Marii Panny 7
II. Termin i miejsce zawodów
Zawody odbędą się w dniu 24/11/2018 r. godz.11.00 r. na basenie Delfinek w Legnicy 
ul. Polarna 7
III. Cel zawodów:
1. Doskonalenie umiejętności pływackich wśród dzieci, młodzieży 
2. Popularyzacja sportu pływackiego jako dyscypliny wpływającej na wszechstronny
rozwój zdolności ruchowych człowieka
3. Promowanie zdrowego stylu życia wraz z rozwojem zainteresowań pływackich
IV. Uczestnictwo:
1. Do zawodów dopuszczone będą wyłącznie dzieci posiadające oświadczenie podpisane przez rodzica lub przedstawiciela ustawowego o o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach pływackich, będące jednocześnie wyrażeniem zgody na uczestnictwo w ww. rywalizacji.
2. Uczestnikami mogą być tylko uczniowie szkół podstawowych z klas I - IV, którzy podczas weryfikacji okażą legitymację szkolną,
3. Uczestnikami zawodów mogą być jedynie osoby będące w stanie samodzielnie przepłynąć 25 m.
4. Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas.
5. Uzyskany rezultat czasowy decyduje o przyznaniu miejsca.
6. Zawodnik ma prawo startu w jednej konkurencji.
7. Obowiązuje limit 30 zawodników w jednej kategorii
8. Uczestnicy i opiekunowie stosują się do przepisów regulaminu basenu
9. Udział w zawodach jest nieodpłatny
V. Kategorie wiekowe – oddzielnie dziewczęta i chłopcy:
- I klasa - 25 m st. dowolny dziewczęta
- I klasa - 25 m st. dowolny chłopcy
- II klasa - 25 m st. dowolny dziewczęta
- II klasa - 25 m st. dowolny chłopcy
- III klasa - 25 m st. dowolny dziewczęta
- III klasa - 25 m st. dowolny chłopcy
- IV klasa - 25 m st. dowolny dziewczęta
- IV klasa - 25 m st. dowolny chłopcy
Dopuszczalny jest start z wody
VI. Nagrody: 
1. Zwycięzcy poszczególnych kategorii za miejsca I-III otrzymają medale.
2. Dla wszystkich uczestników napoje i owoce.
VII. Zgłoszenia do zawodów:
1. Zgłoszenia indywidualnie w siedzibie OSiR lub e-mailem: ci@osir.legnica.eu do 22 listopada jeżeli wcześniej nie zostanie przekroczony limit 30 uczestników w poszczególnych kategoriach.
2. W przypadku wolnych miejsc zgłoszenia będą przyjmowane w dniu zawodów, na basenie Delfinek, w godz. 9.00 – 10.30
3. Każdy uczestnik dostarcza zgodę rodzica /opiekuna na udział w zawodach ( załącznik nr 1)
4. Dzieci biorą udział w zawodach tylko pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów
VIII. Program imprezy 
9.00 –10.30 - weryfikacja zawodników,
10.50 – odprawa zawodników
11.00 – rozpoczęcie zawodów,
do. godz. 14.00 – zakończenie zawodów, wręczenie dyplomów, medali 
VIII. Postanowienia końcowe:
1. Opiekę medyczną - dyżur pełnić będzie ratownik medyczny przez cały czas trwania imprezy w obiekcie,
2. Uczestnicy ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków
3. Nad przebiegiem zawodów czuwa sędzia główny .
4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora

Organizator OSiR Legnica

Państwo: 
POLSKA
Województwo: 
Dolnośląskie
Miejscowość: 
Legnica
Termin: 
2018-11-24
Rodzaj aktywności: 
pływanie
Ilość ofert przejazdu: 
0
Ilość szukanych przejazdów: 
0

Patronat