@easymove.com.pl

VI Hyundai ultraMaraton Bieszczadzki

Opis: 

Podstawowe informacje na temat VI ultraMaratonu Bieszczadzkiego
13 października 2018

TRASA
Trasa VI ultraMaratonu Bieszczadzkiego wiedzie z centrum Cisnej, fragmentem Wielkiej Obwodnicy Bieszczadzkiej w stronę Ustrzyk Górnych (ok. 1km), następnie obok bazy ZHP do stokówki biegnącej zza Przysłupa w stronę Majdanu (ok. 3km). Stokówką pobiegniemy do Majdanu i dalej lekko pnącą się pod górkę drogą aż do Przełęczy nad Roztokami Górnymi (ok. 14km). Tutaj skręcamy w prawo na szlak graniczny w kierunku na Balnicę. Przed Balnicą zbiegamy z pasma granicznego w kierunku na Solinkę (ok. 27km) i biegniemy ok. 3km bieszczadzkim szutrem w kierunku Żubraczego obiegając masyw Hyrlatej, na który za chwilę będziemy się wspinać. Nie dobiegając do Żubraczego skręcamy w prawo w niebieski szlak turystyczny i wspinamy się na Berdo (1041m n.p.m.). Z Berda biegniemy na Hyrlatą (1103m), Rosochę (1084m) i zbiegamy do Roztok Górnych (ok. 40km). Z Roztok biegniemy jeszcze raz asfaltem na przełęcz nad Roztokami (ok. 41km, 801m n.p.m.) i znowu wbiegamy na górski niebieski szlak graniczny, tym razem wspinając się na Okrąglik (1101m). Na Okrągliku żegnamy się z niebieskim szlakiem i skręcamy w lewo w kierunku Cisnej. Czerwonym szlakiem podbiegamy na Jasło (1153m n.p.m.), na Szczawnik (1098m) i na Małe Jasło (1097m), następnie podziwiając widoki zbiegamy do Cisnej, aż do mety w pobliżu stadionu Orlika.

MAPA TRASY
Link do trasy: http://tracedetrail.com/index.php/en/trace/trace/45435

Limity czasu
Zawodników obowiązuje limit czasu na pokonanie trasy Biegu, wynoszący 9 godzin.

Dodatkowy limit czasu 6h obowiązuje na punkcie kontrolnym w Roztokach (Roztoki II, 38 km). Zawodnicy, którzy nie zdołają opuścić tego punktu kontrolnego w limicie, będą zdyskwalifikowani i nie mają prawa kontynuowania Biegu na dalszym odcinku trasy. Zawodnikom kończącym Bieg na tym punkcie zapewnimy transport na metę po przybiegnięciu ostatniego zawodnika.

Punkt odświeżania/kontrolny

Punkty odświeżania będą zaopatrzone w wodę, napoje i drobne przekąski.

Punkty odświeżania/kontrolne:

Roztoki I (12km)

Solinka (26km)

Roztoki II (38km)

Na trasie mogą się znajdować również dodatkowe punkty kontrolne, których usytuowanie nie będzie wcześniej publikowane.

Uwaga: zawodnicy muszą posiadać własne kubeczki.

Zawodnik przez cały czas Biegu musi posiadać obowiązkowe wyposażenie, którym jest:

folia NRC,

naładowany i aktywny telefon – numer telefonu powinien być zgodny z numerem podanym na zgłoszeniu,

kubek, bidon lub inny pojemnik na napoje,

minimum 200 ml picia (na starcie i przy wyjściu z każdego punktu odżywczego).

Na trasie Biegu dopuszczalne jest używanie kijków.

Uczestnictwo
1. W zawodach mogą brać udział zawodnicy, którzy

w dniu zawodów będą mieli ukończone 18 lat,
przedstawią organizatorom pisemne oświadczenie o stanie zdrowia (nie jest potrzebne zaświadczenie lekarskie -- wystarczy podpis pod oświadczeniem w Biurze Zawodów),
dokonają zgłoszenia oraz uiszczą opłatę startową,
dokonają rejestracji w Biurze Zawodów w przeddzień startu.
(Uwaga! Jeżeli chcesz żeby ktoś inny odebrał za Ciebie pakiet startowy, wypełnij i podpisz niniejsze oswiadczenie a następnie je przekaż wraz z xero dowodu osobistego osobie odbierającej pakiet.)

Pytania
Pytania dotyczące Regulaminu oraz samego Biegu należy kierować e-mailowo na adres biuro@biegrzeznika.pl

Państwo: 
POLSKA
Województwo: 
Podkarpackie
Miejscowość: 
Cisna
Termin: 
2018-10-13
Rodzaj aktywności: 
bieg górski
Ilość ofert przejazdu: 
0
Ilość szukanych przejazdów: 
0

Patronat