@easymove.com.pl

Bieg z Psami Etap Zima Biegowe 4 Pory Roku

Opis: 

Link do zapisów : https://elektronicznezapisy.pl/event/2592/strona.html

Druga edycja wspaniałej imprezy biegowej "Biegowe 4 Pory Roku". Edycja Jesień. 

Bieg OPEN na dystansie 10km
Bieg DZIECI na dystansie 500m
Bieg Z PSEM na dystansie ok. 4km

Trasa: Lasy w Miłogostowicach, medal w kształcie puzzla,nagordy i loterie dla uczestników.. 

Zapraszamy!

REGULAMIN BIEG Z PSEM
1) Cel imprezy:
a) Rekreacyjna impreza biegowa, w której uczestniczą człowiek wraz z psem jako duet. 
b) Podczas zawodów, kluczowymi elementami są: dobra zabawa, rekreacja, rywalizacja, wysiłek fizyczny oraz kontakt z naturą i zwierzętami. 
c) Organizacja biegu ma na celu przede wszystkim:
Propagowanie aktywności fizycznej która wymaga połączenia: wysiłku, rywalizacji i dobrej zabawy;
Promocja poprawnej relacji pomiędzy człowiekiem i zwierzęciem;
Propagowanie idei właściwej opieki i pielęgnacji zwierząt;
2) Organizatorzy:
a) 
3) Termin i miejsce 
a) Daty:
17 marca, godzina 11:00
23 czerwca, godzina 11:00
22 września, godzina 11:00
8 grudnia, godzina 11:00
b) Miejsce imprezy : Miłogostowice
4) Trasa
a) Trasa biegu (ok. 4 km) wiedzie po lesie w Miłogostowicach, 
b) Start i meta usytuowane będą na stadionie IKARA w Miłogostowicach
5) Warunki uczestnictwa
a) W zawodach mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu, mają ukończone 18 lat z zastrzeżeniem pkt.2. 
b) Prawo do uczestnictwa w zawodach mają również osoby, które najpóźniej w dniu rozpoczęcia zawodów ukończą 15 lat pod warunkiem złożenia w dniu rozpoczęcia zawodów podpisanej zgody rodzica lub opiekuna prawnego. W wypadku udziału w biegu osoby niepełnoletniej, opiekun zobowiązany jest towarzyszyć zawodnikowi na trasie (wziąć udział w biegu bez psa)
c) Warunkiem uczestnictwa każdego z zawodników w zawodach jest wypełnienie karty zgłoszenia oraz podpisania oświadczenia.
d) Odpowiedzialność za zachowanie zwierzęcia/zwierząt bierze uczestnik zawodów. 
e) Zwierzęta biorące udział w zawodach biegowych podczas całego biegu (niezależnie od dystansu) muszą być prowadzone przez zawodnika na smyczy, smycz nie powinna przekraczać długości 2 metrów, zawodnicy których zwierzęta nie będą posiadały smyczy nie będą dopuszczeni do udziału w zawodach. 
f) Każde zwierzę biorące udział w zawodach musi posiadać aktualną książeczkę zdrowia wraz z aktualnymi szczepieniami. 
g) Za stan zdrowia oraz aktualność szczepień zwierzęcia/zwierząt odpowiada uczestnik zgłoszony jako zawodnik (lub jego prawny opiekun). 
h) Za zachowanie i bezpieczeństwo zwierzęcia/zwierząt podczas całych zawodów odpowiada uczestnik zgłoszony jako zawodnik (lub jego prawny opiekun). 
i) Za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone przez psa/psy podczas całej imprezy odpowiada uczestnik zgłoszony jako zawodnik. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa/psy uczestnika. 
j) Jeden zawodnik może biec z jednym psem.
k) Organizator nie weryfikuje umiejętności tresury/prowadzenia zwierzęcia przez zawodnika. Zawodnik bierze pełną odpowiedzialność za zachowanie psa. 
l) W wypadku zaobserwowania zachowań psa mogącym zagrażać bezpieczeństwu pozostałych uczestników imprezy, organizator ma prawo nie dopuścić takiego psa do startu i zażądać opuszczenia miejsca zawodów.
m) Zabrania się startu zawodników pod wpływem alkoholu i środków dopingujących. 
n) Zawodnicy pokonujący trasę w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani. 
o) Numer startowy powinien znajdować się w widocznym miejscu, na klatce piersiowej zawodnika. 
p) Zawodnicy pokonujący trasę mają bezwzględny obowiązek podporządkowania się poleceniom osób kierujących ruchem (policja, straż pożarna, wolontariusze, służby porządkowe itp). 
q) W biegu mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy znajdujący się na liście startowej dostępnej w dniu zawodów w biurze zawodów.
6) Zgłoszenia i opłata startowa
a) Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez stronę www.fenikslegnica.pl lub w dniu zawodów.
b) Opłata startowa wynosi 15 zł (do siedmiu dni od daty biegu) przy rejestracji internetowej, 25 zł w dniu biegów. 
c) Rejestracja internetowa jest zamykana tydzień przed planowanym biegiem. Po tym czasie rejestracja możliwa jest tylko w dniu zawodów. 
7) Wyniki i nagrody
a) Ranking zawodników dokonywany będzie wg pomiaru brutto (fizyczne przybycie na linie mety). 
b) Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów.
c) Nagrody rzeczowe oraz dyplomy przyznane zostaną za trzy pierwsze miejsca.
d) Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród pod warunkiem odbioru osobistego. Planowana dekoracja zwycięzców godzina 14:00
e) W trakcie zakończenia zawodów odbędzie się losowanie nagród specjalnych spośród wszystkich uczestników biegu.
8) Uwagi końcowe 
a) Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator. 
b) W sprawach określonych w sposób niejasny, ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 
c) Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zaleca się ubezpieczenie we własnym zakresie. 
d) W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami, etc. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy. 
e) Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy bez podania przyczyny. 
f) Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu. Podpisanie oświadczenia w Biurze Zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Państwo: 
POLSKA
Województwo: 
Dolnośląskie
Miejscowość: 
Miłogostowice
Termin: 
2018-12-08
Rodzaj aktywności: 
bieg terenowy
Ilość ofert przejazdu: 
0
Ilość szukanych przejazdów: 
0

Patronat