@easymove.com.pl

Altus Cup 2019

Opis: 

I. ORGANIZATOR:
Organizatorem Biegu jest Stowarzyszenie Biegów Górskich
44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Sybiraków 2,
tel. 605 049 056, e- mail: gorskiebieganie@wp.pl
II.CEL:
- upowszechnianie biegania po schodach jako najprostszej formy ruchu.
- organizacja Mistrzostw Weteranów Polski w biegu po schodach.
- organizacja Mistrzostw Polski Firm w biegu po schodach.
- organizacja Mistrzostw Polski Strażaków OSP w biegu po schodach.
- organizacja zawodów dla Strażaków PSP w biegu po schodach.
III.TERMIN I MIEJSCE:
Bieg odbędzie się w dniu 19 stycznia 2019 roku o godz. 12.00
Katowice ul. Uniwersytecka 13
IV.DYSTANS:
33 piętra – zawodnicy startują co 30 sekund
V.KATEGORIE WIEKOWE:
a) w biegu głównym:
- Juniorki i Juniorzy rocznik 2003 – 2000
- Mężczyźni: 20-29 lat, 30-34 lata, 35-39 lat, 40-49 lat, 50-54 lata, 55-59lat,
60-64lata, 65-69 lat, 70-74 lata, 75 lat i starsi.
- Kobiety: 20-29 lat, 30-34 lata, 35-39 lat, 40-44 lata, 45-49 lat, 50-54 lata,
55 lat i starsze.
b) w Mistrzostwach Polski Firm:
- Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn oraz klasyfikacja drużynowa.
c) w Mistrzostwach Polski Strażaków OSP:
- Klasyfikacja kobiet i mężczyzn do 29 lat, 30 lat i starsi oraz klasyfikacja drużynowa.
d) najlepsi Strażacy PSP:
- Klasyfikacja do 29 lat, 30 lat i starsi oraz klasyfikacja drużynowa.
O kolejności w klasyfikacji drużynowej decyduje suma czasów 3 najlepszych zawodników.
VI.PRAWO UCZESTNICTWA:
1. Do udziału w biegu po schodach mają prawo wszyscy chętni od rocznika 2002 i starsi
legitymujący się dobrym stanem zdrowia. Młodzież poniżej 18 roku życia powinna posiadać
zgodę rodziców lub kierownika ekipy. Warunkiem udziału w biegu jest zgłoszenie się
elektronicznie, dokonanie wpisowego i podpisanie karty startowej w dniu zawodów.
2. W Mistrzostwach Polski Firm i Instytucji w biegu po schodach mogą uczestniczyć osoby
pełnoletnie zatrudnione w firmie lub instytucji przez okres minimum 1 miesiąca od daty
rozegrania zawodów. Zawodników zgłasza firma lub instytucja. Drużyna składa się minimum
z 4 osób (kobiet lub mężczyzn). Firma może wystawić dowolną ilość drużyn. W klasyfikacji
indywidualnej firm zostaną sklasyfikowani tylko zawodnicy, którzy zgłoszeni są do biegu
drużynowego.
3. W Mistrzostwach Polski Strażaków OSP w biegu po schodach mogą uczestniczyć strażacy
posiadający legitymację lub zaświadczenie przynależności do OSP przedstawiając do wglądu
w biurze zawodów. Drużyna składa się minimum z 4 osób (kobiet lub mężczyzn).
4. W kategorii Strażaków PSP w biegu po schodach mogą uczestniczyć wyłącznie strażacy
PSP przedstawiając legitymację do wglądu w biurze zawodów. Drużyna składa się minimum
z 4 osób.
VII.ZGŁOSZENIA I WPISOWE:
1. Zawodnik zgłasza się na stronie internetowej tylko do 31 grudnia 2018 roku, po tym
terminie zgłoszenia już tylko w dniu zawodów w przypadku wolnych pakietów startowych.
Za osobę zgłoszoną uważa się uczestnika, który dokonał opłaty startowej.
2. Wpisowe za udział w biegu po schodach:
- opłata do 30 października 2018 roku - 40zł
- opłata od 1 listopada do 31 grudnia 2018 roku - 50zł
- opłata od 1 stycznia i w dniu zawodów 2019 roku - 70zł
3. Istnieje możliwość zamówienia koszulki technicznej za dodatkową opłatą – 25zł
4. W przypadku nie wystartowania zawodnika – wpisowe 30 dni przed startem (19 grudzień)
nie podlega zwrotowi i nie ma możliwości przepisywania pakietów startowych.
VIII.BIURO ZAWODÓW:
1.Biuro zawodów znajduje się w budynku Altusa i będzie czynne w dniu zawodów 19 stycznia
2019 roku (sobota) od godz. 09.00 – 11.30
2.Numerki startowe dla zawodników od 1-20 przyznaje organizator, o pozostałej kolejności
startowej zawodnika decyduje data zgłoszenia się i dokonania opłaty startowej.
IX.NAGRODY:
1. W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn od I - III miejsca nagrody pieniężne
(300,200,100), a w kategoriach wiekowych od I – III miejsca statuetki.
2. W Mistrzostwach Polski Weteranów (w kategorii wiekowej od 35 i starsi) od I-III miejsca
pamiątkowe medale Mistrzostw Polski Weteranów.
3. W Mistrzostwach Polski Firm w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn od I-III miejsca
puchary, medale i nagroda rzeczowa. W klasyfikacji drużynowej od I-III miejsca puchary.
4. W Mistrzostwach Polski Strażaków OSP w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn do III
miejsca puchary. Natomiast w kategoriach wiekowych od I-III miejsca pamiątkowe
statuetki i medale Mistrzostw Polski. W klasyfikacji drużynowej od I-III miejsca puchary.
5. W klasyfikacji generalnej strażaków PSP od I-III miejsca puchary i nagroda rzeczowa
rzeczowa. W klasyfikacji drużynowej od I-III miejsca puchary.
6. Wszyscy uczestnicy po ukończeniu biegu otrzymują posiłek, pamiątkowe odlewane
medale, napoje oraz biorą udział w konkursie z nagrodami (nagrodę należy odebrać
osobiście).

Państwo: 
POLSKA
Miejscowość: 
Katowice
Termin: 
2019-01-19
Rodzaj aktywności: 
chodzenie po schodach
Ilość ofert przejazdu: 
0
Ilość szukanych przejazdów: 
0

Patronat