@easymove.com.pl

6. Półmaraton Radomskiego Czerwca '76

Opis: 

VI Półmaraton Radomskiego Czerwca ‘76
V Otwarte Mistrzostwa Mazowsza Lekarzy
REGULAMIN
ORGANIZATOR: Stowarzyszenie „Biegiem Radom!”
Współorganizator : MOSiR Radom
I. CEL
– popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu
– upamiętnienie wydarzeń Radomskiego Czerwca ‘76
– promocja miasta Radomia
II. TERMIN I MIEJSCE
– 24 czerwca 2018r. Start biegu - godz. 900
– stadion MOSiR im. Marszałka J. Piłsudskiego, Radom ul. Narutowicza 9, ulice miasta (zgodnie z zał. mapką przebiegu trasy)
III. DYSTANS
– półmaraton, trasa posiada atest PZLA
IV. INFORMACJE, ZGŁOSZENIA I KONTAKT
Informacje – www.polmaratonradom.pl ; www.biegiemradom.pl;
Zgłoszenia:
– elektroniczne - www.polmaratonradom.plwww.cronochip.pl/biegiem-radom do 21.06.2018r.
– biuro zawodów - w dniach 23 i 24.06.2018r.
Kontakt – 504 574 021;
maratonczyk49@wp.plwww.polmaratonradom.pl
Zgłoszenie elektroniczne uważa się za kompletne, po dokonaniu przez zawodnika poprawnego zgłoszenia i wpływu na k-to Organizatora opłaty startowej. Potwierdzeniem zgłoszenia jest pojawienie się nazwiska zgłaszającego na liście startowej.
V. TRASA BIEGU
- start – ul. Narutowicza, ulice miasta Radomia
- meta – stadion MOSiR
- trasa posiada atest PZLA, oznakowanie pionowe i poziome – każdy kilometr, punkty odżywcze – 5; 10; 15; 20 km; punkty odświeżania, sanitariaty, pomoc medyczna – 2,5; 7,5; 12,5; 17,5 km
- „lotny finisz” - miejsce wydarzeń Radomskiego Czerwca ’76 skrzyż. ul. 25 Czerwca /Kelles-Krauza (ok.6 km trasy)
VI. PROGRAM ZAWODÓW
Sobota 23.06.2018r. godz. 1700 ÷ 2100 - rejestracja i weryfikacja zawodników, odbiór pakietów startowych biurze zawodów - MOSiR ul. Narutowicza 9
Biegi dzieci i młodzieży, Bieg Warchołów – wg odrębnego regulaminu dostępnego na www.polmaratonradom.pl ; www.biegiemradom.pl
Niedziela 24.06.2018r. godz. 700 – otwarcie biura zawodów - rejestracja i weryfikacja zawodników, odbiór pakietów startowych – MOSiR ul. Narutowicza 9
godz. 830 – zamknięcie list startujących
godz. 900 – start „VI Półmaratonu Radomskiego Czerwca ‘76”, V Mistrzostw Mazowsza Lekarzy
godz.1215 – 1300 – dekoracja zwycięzców –„VI Półmaratonu Radomskiego Czerwca’76”; V Mistrzostw Mazowsza Lekarzy
Odbiór pakietu startowego za drugą osobę będzie możliwy po dostarczeniu w biurze zawodów stosownego upoważnienia, który jest do pobrania z formularza zgłoszeniowego.
Limit czasu na ukończenie biegu wynosi 3h.
VII. KLASYFIKACJE I NAGRODY
Klasyfikacje:
– kat. generalna kobiet i mężczyzn
- kat. generalna krajowa kobiet i mężczyzn
– kat. mężczyzn: M16(16-19lat), M20(20-29lat), M30(30-39lat), M40(40-49lat), M50(50-59lat), M60(60-69lat), M70(70lat i powyżej)
– kat. kobiet: K16 (16-19lat), K20 (20-29lat), K30 (30-39lat), K40 (40-49lat), K50 (50-59lat), K60 (60-69lat), K70 (70lat i powyżej)
– kat. najlepszy zawodnik ziemi radomskiej (dot. mieszkańców Radomia i powiatu radomskiego), kobiet i mężczyzn
– kat. najlepszy zawodnik Stowarzyszenia „Biegiem Radom!”, kobiet i mężczyzn
- „lotny finisz”
- V Otwarte Mistrzostwa Mazowsza Lekarzy – klasyfikacje wg. odrębnego regulaminu dostępnego na www.polmaratonradom.pl ;www.biegiemradom.pl
Nagrody:
- zdobywcy pierwszych 10-ciu miejsc w kategorii krajowej oraz pierwszych 3-ch miejsc w pozostałych kategoriach - puchary.
- „lotny finisz” – 1 miejsca w kat. gen. kobiet i mężczyzn – puchary Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Ziemi Radomskiej.
Nagrody finansowe:
– kat. open. kobiet i mężczyzn – miejsca 1÷3 odpowiednio – 1000; 500; 250 zł.
- kat. gen. krajowa kobiet i mężczyzn – miejsca 1÷10 – 3000; 2000; 1200; 500; 350; 250; 250;250;250;250 zł.
– kat. wiekowe kobiet i mężczyzn – miejsca 1÷3 – 200; 150 ; 100 zł.
- rekord trasy – premia 1000 zł.
Zawodnicy nagrodzeni w kat. open i kat. generalnej krajowej, nie są brani pod uwagę przy klasyfikacji i nagrodach w kat. wiekowych.
Medale pamiątkowe – wszyscy, którzy ukończą bieg. Okolicznościowe koszulki techniczne oraz pakiety startowe.
Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulek oraz pełnego pakietu startowego dla osób dokonujących opłaty startowej w dniach 23 i
24.06.2018r.
V Otwarte Mistrzostwa Mazowsza Lekarzy – nagrody wg. odrębnego regulaminu
VIII. UCZESTNICTWO
Do startu w półmaratonie dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy ukończyli 16-ty rok życia, posiadają aktualne badania lekarskie lub po
podpisaniu oświadczenia o stanie zdrowia.
Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu.
IX. OPŁATY STARTOWE –
Przelew – 1. termin – 30 zł - wpłata do 30.04.2018r.; 2. termin – 50 zł – wpłata do 21.06.2018r.;
Gotówka – 70 zł – wpłata w biurze zawodów
Członkowie Stowarzyszenia „Biegiem Radom!” - odpowiednio :
Przelew - 1 termin – 20 zł; 2 –termin – 30zł; gotówka – 40 zł.
– dla wpłat dok. przelewem po 19.06.2018 r. zaleca się posiadanie potwierdzenia przelewu
- Zwolnieni z opłaty startowej:
a)osoby, które w dniu zawodów ukończyły: 65 lat - mężczyźni, lub 60 lat – kobiety
b) w szczególnych przypadkach na podstawie decyzji dyr. biegu
- Opłata startowa nie podlega zwrotowi. W terminie do dnia 17.06.2018r. możliwe jest przeniesienie opłaty startowej na drugą osobę.
X. WYŻYWIENIE I NOCLEGI
- Organizator zapewnia posiłek po biegu.
- Na trasie biegu ustawione będą stoły z napojami zimnymi (woda, napój izotoniczny) oraz punkty odświeżania z wodą i gąbkami.
- Organizator zapewnia bezpłatny nocleg w hali sportowej MOSiR przy ul. Narutowicza 9 (własny śpiwór i materac lub karimata).
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
-Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione, a nie oddane do depozytu.
-Uczestnicy biegów biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie na własny koszt od następstw
nieszczęśliwych wypadków.
-Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu którego ostateczna interpretacja należy do
organizatora.
UWAGA – W ramach VI Półmaratonu Radomskiego Czerwca'76 w dniu 23 czerwca (sobota) rozegrane zostaną biegi dzieci i
młodzieży oraz charytatywny Bieg Warchołów. Regulaminy tych imprez dostępne na – polmaratonradom.pl;
www.biegiemradom.pl

Państwo: 
POLSKA
Województwo: 
Mazowieckie
Miejscowość: 
Radom
Termin: 
2018-06-23
Rodzaj aktywności: 
bieg miejski
Ilość ofert przejazdu: 
0
Ilość szukanych przejazdów: 
0

Patronat