5# TriOk Nocna Łódzka TRIada

Opis: 

TriOk Nocna Łódzka TRIada 

1. Cele
- Promowanie Triathlonu - czyli dyscypliny sportowej łączącej pływanie, kolarstwo i biegi, w stolicy województwa łódzkiego.
- Zjednoczenie łódzkich sportowców w ramach wspólnej rywalizacji.
- Upowszechnianie zdrowego trybu życia oraz aktywności fizycznej.


2. Organizator
K.S. Celironman
Akademia Endurance
artmedia-agencja.pl 

2a. Gospodarz
Stacja Nowa Gdynia


3. Warunki uczestnictwa
- Każdy z przyszłych zawodników jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem zmagań, a także zaakceptować jego treść.
- Chętni do wzięcia udziału w imprezie muszą dokonać opłaty startowej.
- Do zawodów mogą przystąpić osoby pełnoletnie, które podczas rejestracji wylegitymują się dokumentami potwierdzającymi ich tożsamość.
- Osoby niepełnoletnie, które najpóźniej w dniu imprezy ukończą 16-ty rok życia, mogą przystąpić do zmagań dopiero po podpisaniu przez prawnego opiekuna wszystkich koniecznych dokumentów. Ponadto, opiekun prawny musi towarzyszyć swojemu podopiecznemu podczas trwania całej imprezy.
- Przed dopuszczeniem uczestników do startu, każdy z nich musi własnoręcznie podpisać „Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu”. Dokument ten można otrzymać w Biurze Zawodów.
- Maksymalna liczba uczestników to 96 osób. Jeżeli do dnia rozpoczęcia imprezy nie osiągniemy tej liczby, nadal będzie istniała możliwość zapisu.
- Uczestnictwo w zawodach jest dobrowolne. Każdy z zawodników bierze w nich udział na własną odpowiedzialność.


4. Opłaty startowe

Opłata startowa za jedną edycję wynosi 59zł, natomiast za trzy edycje równa jest
149zł.z pakietem I oraz 269 zł z pakietem II
– Można wybrać 1 z 2 pakietów.
– Pakiet I – medal, worek sportowy, czepek ,niespodzianki od sponsorów – 59zł.
– Pakiet II termin do 14 dni przed imprezą– medal, worek sportowy, czepek,
– dobrej jakości koszulka pamiątkowa full print z kolekcji TriOk, niespodzianki od
sponsorów – 99zł.

5. Termin i miejsce
– Pierwsza edycja zawodów rozegrana zostanie w sobotę 8 grudnia 2018r.
– Druga edycja zawodów rozegrana zostanie w sobotę 19 stycznia 2019r.
– Trzecia edycja zawodów rozegrana zostanie w sobotę 16 luty 2018r.

- Biuro Zawodów znajdować się będzie na terenie Stacji Nowa Gdynia przy ul. Sosnowej 1 w Zgierzu. Będzie ono czynne do godz. 19:00. do 22:00
- Zarówno start, strefa zmian, jak i meta również będą mieściły się w Stacji Nowa Gdynia.


6. Przebieg rywalizacji
- Zawodnicy startują według ustalonych wcześniej harmonogramów. Znakiem rozpoczęcia każdego etapu jest sygnał dawany przez sędziego przyporządkowanego do danej dyscypliny.
- Przebieg konkurencji jest nadzorowany przez sędziów oraz wolontariuszy wspierających.
- Zawody te są zmaganiami indywidualny.
- Organizator przewiduje także klasyfikację zespołową. Każda zgłoszona grupa powinna liczyć 3 osoby, w tym minimum 1 kobietę. Na wynik drużynowy składają się zsumowane najlepsze rezultaty z 3 cykli każdego zawodnika. Uczestnicy grupy są zobowiązani posiadać identyczną nazwą przyjętą podczas rejestracji. Ewentualne modyfikacje zespołów muszą zostać zgłoszone maksymalnie do 3 dni przez rozpoczęciem zawodów.
- Pływanie (10 minut) – na basenie sportowym o długości równej 25m. Na torze będą płynąć 2 osoby zaczynające z 2 różnych krańców toru. Rywalizacja rozpocznie się według ustalonego harmonogramu. W każdej grupie znajdować się będzie po 12 osób, które ruszą jednocześnie na 6 torach. Startujemy wyłącznie z brzegu basenu, skok do wody jest zabroniony. Koniec konkurencji następuje po upływie 10 minut od rozpoczęcia. Zaliczane są wyłącznie pełne długości basenów. Używanie m.in. wiosełek, płetw i pianek jest zabronione.
- Rower stacjonarny (10 minut) – dystans jest mierzony za sprawą specjalnego licznika przymocowanego do roweru.
- Bieg na bieżni mechanicznej (10 minut) – każdy z uczestników samodzielnie ustawia szybkość biegu.
- Przerwy techniczne (T1 oraz T2) mają długość do 5 minut. Są one liczone od zakończenia poprzedniego etapu rywalizacji. Podczas ich trwania, zawodnicy nie muszą się martwić o swoje prywatne rzeczy. Będą mieli do pomocy wolontariuszy, którzy pomogą im przy ich przenoszeniu na miejsce kolejnych konkurencji.
- Pauzy o charakterze technicznym nie są wliczane do osiągniętych wyników końcowych. Przekroczony czas regulaminowego T1 oraz T2 jest odejmowany od czasu, który zawodnik ma na wykonanie kolejnego zadania.
- Kolejność uczestników na koniec danego cyklu jest uzależniona od uzyskanych punktów z 3 konkurencji. Decydują o tym 2 najlepsze lokaty z 3 ostatnich zawodów. Konkurencje damskie i męskie są liczone oddzielnie.
- Jeżeli zawodnicy posiadają identyczna liczbę punktów, to ich wynik uzależniony jest od zajętych przez nich miejsc.
- Gdy zawodnicy osiągną takie same rezultaty w którejkolwiek z konkurencji, to liczba osiągniętych przez nich punktów jest zsumowana, a następnie dzielona na pół.


7. Program imprezy
- Przed startem wszyscy uczestnicy będą posiadali czas na przeprowadzenie rozgrzewki oraz krótkiej odprawy (tyczy się grup).1. grupa – zawodnicy z numerami 01-12, start 22:00.
2. grupa – zawodnicy z numerami 13-24, start 22:15.
3. grupa – zawodnicy z numerami 25-36, start 22:30.
4. grupa – zawodnicy z numerami 37-48, start 22:45.
5. grupa – zawodnicy z numerami 49-60, start 23:00.
6. grupa – zawodnicy z numerami 61-72, start 23:15.
7. grupa – zawodnicy z numerami 73-84, start 23:30.
8. grupa – zawodnicy z numerami 85-96, start 23:45.

- Zawodnicy z numerami od 1 do 48 – ostateczny termin stawienie się w Biurze Zawodów to godz. 20:30.
- Zawodnicy z numerami od 49 do 96 – ostateczny termin stawienie się w Biurze Zawodów to godz. 21:30.


8. Klasyfikacje
- Klasyfikacja główna odnosi się do kobiet i mężczyzn. Obejmuje ona miejsca na podium od I do III.
- Najlepsza Pływaczka lub Pływak – odnosi się do osiągniętego najlepszego pojedynczego dystansu. W przypadku osiągnięcia takich samych rezultatów, decyduje liczba startów w edycjach tejże imprezy.
- Najlepsza Rowerzystka lub Rowerzysta – odnosi się do osiągniętego najlepszego pojedynczego dystansu. W przypadku osiągnięcia takich samych rezultatów, decyduje liczba startów w edycjach tejże imprezy.
- Najlepsza Biegaczka lub Biegacz – odnosi się do osiągniętego najlepszego pojedynczego dystansu. W przypadku osiągnięcia takich samych rezultatów, decyduje liczba startów w edycjach tejże imprezy.
- Istnieje możliwość utworzenia nowych reguł klasyfikacji przez Organizatora imprezy.


9. Wyniki
- Klasyfikacja końcowa zostanie umieszczona na stronie internetowej www.nocna-triada.pl 


10. Nagrody
- Uczestniczy, którzy uplasowali się na miejscach od I do III, a także ci, którzy osiągnęli najlepsze czasy w poszczególnych konkurencjach, otrzymają puchary lub statuetki, a także nagrody rzeczowe.
- Zawodnicy uczestniczący w imprezie dostaną ponadto pamiątkowe medale oraz koszulkę.
- Dekoracja oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas zakończenia cyklu, to znaczy po zawodach finałowych.


11. Uwagi końcowe
- Organizator dba o zaplecze medyczne podczas całej imprezy.
- Ewentualne niejasności zaistniałe podczas zawodów będzie rozstrzygał sędzia główny.
- Po zakończeniu zmagań, uczestnicy będą mogli skorzystać z pryszniców znajdujący się na terenie klubu Stacja Nowa Gdynia.
- Organizator może zmienić w każdym momencie ostateczny wygląd regulaminu. W jego interesie leży również prawidłowa interpretacja obowiązujących zasad.
12. Kontakt
Kamil Adam Hirsz – nr tel.: 799 119 440, e-mail: biuro@celironman.pl .


Informacje o przetwarzaniu danych
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Klub Sportowy Celironman S.A. z siedzibą znajdującą się przy ulicy 11 listopada 98 w Aleksandrów Łódzkim, e-mail: biuro@celironman.pl .
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Nocnej Triady TriOk na podstawie dokumentów wypełnionych podczas rejestracji.
3. Dane osobowe mogą być udostępnione Mediom promującym wydarzenie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie. Administrator informuje, że dane osobowe są zabezpieczone przez Biuro Zawodów. W celu uzyskania kopii swoich danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.
4. Dane będą przechowywane do ogłoszenia ostatecznej klasyfikacji zawodów.
5. W sprawach związanych z Pani/a danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail biuro@celironman.pl .
6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji).
8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofanie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Administrator informuje również o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu na zasadach powyższego regulaminu w celu obopólnej korzyści.


Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub lokalizacji zawodów w związku z wystąpieniem czynników od niego niezależnych.

Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja,
radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne.

Uczestnik oświadcza, że:

Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji .
Uczestnik wyraża zgodę na wizerunku przez organizatora w celu
promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych w informatorach branżowych.

Państwo: 
POLSKA
Województwo: 
Łódzkie
Miejscowość: 
Zgierz
Termin: 
2019-01-19
Rodzaj aktywności: 
triathlon
Ilość ofert przejazdu: 
0
Ilość szukanych przejazdów: 
0

Patronat