4 Pory Roku 2018

Opis: 

ZGORZELECKI CYKL BIEGOWY 4 PORY ROKU - 2018
1. Nazwa biegu: Zgorzelecki Cykl Biegowy – 4 Pory Roku
Cykl biegowy odbywa się pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Zgorzelec.
2. Cel imprezy: popularyzacja zdrowego trybu życia i biegów masowych, promocja miasta Zgorzelca i regionu. Biegi
integrująco-motywujące oraz sprawdzające progresję treningową dla amatorów.
3. Miejsce biegów: Zgorzelec – bieżnia stadionu tartanowego, ul. Maratońska.
Terminy biegów i godziny startu: Biegi rozegrane zostaną zawsze pod koniec każdego kwartału 2018 roku, tj.:
WIOSNA – 25 marca 2018 – godz. 17:00 LATO - 24 czerwca 2018 – godz. 17:30
JESIEŃ– 30 września 2018 – godz. 17:00 ZIMA - 30 grudnia 2018 – godz. 13:00
W cyklu startujemy na odmierzonym dystansie 5000 m. Obowiązuje ręczny pomiar czasu. Uczestnicy biegów startują w
czterech grupach. Oto program minutowy wiosennej edycji:
17:00 bieg dla dzieci
17:15 Bieg dla NAJPIĘKNIEJSZYCH (tylko dla kobiet)
17:50 Bieg Mężczyzn (wyniki powyżej 22'/5km)
18:20 Bieg Elity (kobiety i mężczyźni poniżej 22'/5km)
Przeprowadzone zostaną także biegi dla dzieci. Będą się one odbywaćć się będą bez pomiaru ćzasu, bez
rywalizaćji, dla zabawy, z drobnymi, symbolićznymi upominkami na mećie. Dodatkowe biegi to 3 dystanse, a start do
wszystkićh będzie jednoćzesny: Przedszkolaki (do lat 6) 200m (start na toraćh zewnętrznyćh nr 5 i 6), dzieći 7-10
letnie 600m oraz 11-14 letnie 1000m (tory wewnętrzne od 1 do 3). Do ustalenia kategorii wiekowej lićzy się rok
urodzenia. Ućzestnićtwo rodzićoćw jako wsparćie swoićh malućhoćw jest dozwolone.
4. Organizator: Biegowe Stowarzyszenie EDI Team Zgorzelec oraz Centrum Sportowo-Rekreacyjne w
Zgorzelcu. Bieg wspiera młodzież z klas zdrowotnych ZSZiL im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu.
Kierownik zawodów: Jacek Lenart (tel. 691 656 504)
5. Warunki uczestnictwa: do startu dopuszczeni zostaną wszyscy chętni i zgłoszeni, posiadający dobry stan
zdrowia potwierdzony badaniem lekarskim lub własnoręcznym podpisem w protokole zgłoszeniowym o braku
przeciwwskazań do biegu oraz dowód tożsamości. Osoby niepełnoletnie obowiązane są posiadać pisemną zgodę rodziców
lub opiekunów prawnych. Limit czasu ukończenia biegu wynosi 40 minut. Po tym czasie zawodnicy przekraczający metę
otrzymają jedynie honorowy 1 punkt do klasyfikacji. Zawodnik otrzymuje tylko jeden nr startowy obowiązujący na cały
cykl. Pozwoli to maksymalnie skrócić procedury zapisów w biurze zawodów. W przypadku utracenia lub zniszczenia
numeru Organizator wyda kolejny numer startowy. Organizator nie pobiera opłaty startowej. Wcześniejsze zgłoszenia
w formie elektronicznej na adres editeam@vp.pl do 2 dni przed kolejnym startem podając imię, nazwisko, rocznik,
przynależność klubową, miejscowość zamieszkania. O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.
Zgłoszenia indywidualne oraz weryfikacja oświadczeń i dowodów tożsamości przy odbiorze numerów startowych w dniu
zawodów od 60 do 15 minut przed rozpoczęciem pierwszego biegu.
6. Klasyfikacje i nagrody. W każdym biegu czas zawodnika lub zawodniczki przelicza się na punkty w jego
kategorii wiekowej. Do generalnej klasyfikacji cyklu bierze się najlepsze 3 wyniki uczestnika. Wygrywa osoba z
największą ilością punktów. W przypadku równej liczbie punktów wygrywa zawodnik (zawodniczka) z lepszą sumą 3
czasów. Kategorie wiekowe co 1 rok. Za udział we wszystkich czterech biegach cyklu uczestnik otrzymuje dodatkowy
bonus = 5 pkt. Tabele punktowe opracowane są na podstawie poziomu sportowego (rekordów Polski) w kategoriach
wiekowych, więc zwycięzcą cyklu może zostać osoba, która nie była 1-wsza na mecie open, ale osiągnęła bardziej
wartościowy wynik w swojej kategorii wiekowej.
Nagrody rzeczowe przewidziane są tylko za osiągnięcia w całym cyklu i otrzymają je w klasyfikacji generalnej
najlepszych 10 kobiet i 10 mężczyzn. Dodatkowo także za miejsca od 1 do 3 kobiet i mężczyzn puchary od Burmistrza
Miasta Zgorzelec. Przewiduje się nagrody niespodzianki.
Wręczenie nagród w całym cyklu nastąpi po ostatnim biegu. Szczegóły w grudniu na www.editeam.pl
7. Dodatkowo w ramach tego cyklu odbędą się wewnętrzne Mistrzostwa EDI Team Zgorzelec o Puchar Prezesa
MONTEX Polska. Do klasyfikacji generalnej zaliczane są punkty z najszybszych 2 spośród 4 biegów cyklu 2018 roku. Przy
równej liczbie punktów wygrywa szybszy zawodnik (zawodniczka). Nagradzamy najlepsze „szóstki” w tej klasyfikacji.
Uczestnictwo klubowiczów w tej rywalizacji OBOWIĄZKOWE :)
8. Postanowienia końcowe: Wyniki każdego biegu publikowane będą na stronie organizatora www.editeam.pl
Numer startowy podczas biegu musi być przypięty z przodu na piersiach. Niedopuszczalne jest zasłanianie numeru
startowego w całości lub w części pod karą dyskwalifikacji. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Organizator
zapewnia opiekę medyczną. Trasa biegu będzie zabezpieczona przez organizatora. Uczestnicy zobowiązani są do
przestrzegania ustaleń służb porządkowych. Organizator zapewnia damską i męską szatnię z natryskami do dyspozycji
zawodników i zawodniczek. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione, zniszczone lub skradzione zarówno przed, w
trakcie jak i po imprezie. Przyjęcie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu. W
sprawach nie objętych Regulaminem – interpretacja należy do Organizatora.
Biegi odbędą się bez względu na pogodę. Zapraszamy w imieniu EDI Team Zgorzelec

Państwo: 
POLSKA
Województwo: 
Dolnośląskie
Miejscowość: 
Zgorzelec
Termin: 
2018-12-30
Rodzaj aktywności: 
bieg miejski
Ilość ofert przejazdu: 
0
Ilość szukanych przejazdów: 
0

Patronat