@easymove.com.pl

Grand Prix Radzynia Podlaskiego w Aquathlonie

Opis: 

REGULAMIN
GRAND PRIX RADZYNIA PODLASKIEGO W AQUATHLONIE
ZAPRASZAJĄ
• MOSIR Radzyń Podlaski
• Klub Biegacza V-Max Adamów
CEL
•Popularyzacja Aquathlonu , triathlonu , pływania i biegania.
•Promocja Miasta Radzynia Podlaskiego, Powiatu Radzyńskiego oraz działalności sponsorów i partnerów zawodów.
• Promocja pływalni Aqua Miś w Radzyniu Podlaskim
TERMIN I MIEJSCE
W skład Grand Prix Radzynia w Aquathlonie 2017/2018 zaliczają się następujące biegi:
5 listopad 2017 
14 styczeń 2018 
11 luty 2018 
11 marzec 2018
Podsumowanie cyklu Grand Prix, tj. ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród odbędzie się dnia 11 marca 2018 po zakończeniu ostatniego biegu.
W godz. 8.00- 12.00- Pływanie 
Pływalnia Aqua Miś w Radzyniu Podlaskim,ul. Sikorskiego 15a
godz.13:00 start biegu Biała ( ok. 4 km od Pływalni ) 
ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia na a-mail: kbvmax@o2.pl
Najpóźniej na 7 dni przed każdym biegiem. W dniu zawodów zgłoszenia nie będą przyjmowane.
Należy podać: Imię, Nazwisko i rok urodzenia zawodnika, oraz planowany czas ukończenia pływania i proponowaną godzinę startu pływania (organizator zastrzega sobie prawo zmiany proponowanej godziny ze względu na zajęcie torów- decyduje kolejność zgłoszeń)
W przypadku zgłoszenia drużyny: Imiona, Nazwiska, lata urodzenia zawodników oraz zaznaczyć dyscyplinę, w której starują (pływanie, bieg).
WARUNKI UCZESTNICTWA
1.W dniu zawodów należy okazać się dokumentem tożsamości (dokument ze zdjęciem). 
2.Zawodnik powinien posiadać aktualne badania lekarskie. 
3.W przypadku braku badań zawodnik podpisując się na liście startowej składa oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w zawodach oraz ostarcie nawłasną odpowiedzialność. 
KONKURENCJE
Warunkiem ukończenia Aquathlonu i uwzględnienia w klasyfikacji jest:
•udział indywidualny /jedna osoba płynie i biegnie/ 
•udział drużynowy /jedna osoba płynie, druga biegnie/
Start biegu / na dochodzenie/ następuje z przewagą bądź stratą jaką wypracowaliśmy na pływalni.
PŁYWANIE
1.500m na basenie 25metrowym/20 długości/
2.Ręczny pomiar czasu
3.Pięć torów do dyspozycji /pływamy 2osoby na 1 torze/
4.Nad bezpiecznym przebiegiem rywalizacji będą czuwać wykwalifikowani ratownicy
BIEG
1.Bieg zostanie przeprowadzony na dystansie 5km / las, Biała koło Radzynia
2.Ze względu na nocny klimat biegu trasa zostanie oznaczona lampkami co 50 m. W związku z powyższym oraz występowaniem na trasie nierówności terenowych mile widziane są latarki czołowe. 
3.Trasa nie posiada atestu, będzie zabezpieczona i zamknięta dla ruchu kołowego.
4.Pomiar czasu będzie dokonywany ręcznie.
5.W przypadku stwierdzenia niesportowej rywalizacji oraz niedostosowania się do wskazówek obsługi zawodów następuje dyskwalifikacja zawodnika. 
KLASYFIKACJE
W Aquathlonie przewidujemy następujące klasyfikacje:
a. Indywidualna 
-OPEN kobiet i mężczyzn 
b. Drużynowa
- drużyna męska 
-drużyna kobieca
-mix(kobieta+mężczyzna)
NAGRODY
1.Klasyfikacja OPEN kobiet i mężczyzn
-za miejsca I-III puchary. 
2.Klasyfikacja drużynowa 
- puchary za miejsca I – III w kategoriach:
• Drużyna męska.
• Drużyna kobieca.
• MIX.
Dla wszystkich uczestników pamiątkowe medale.
PUNKTACJA W CYKLU GRAND PRIX:
Do punktacji w ramach cyklu zaliczane są wszystkie punkty zgromadzone za ukończenie Aquathlonów wchodzących w skład Grand Prix Radzynia w Aquathlonie. W przypadku, gdy jeden z biegów nie odbędzie się, pod uwagę brana jest punktacja z biegów, które się odbyły. W przypadku, gdy nie odbędzie się ostatni bieg, organizatorzy poinformują na swoich stronach internetowych o terminie i miejscu odbioru nagród za Grand Prix.
Klasyfikacja będzie prowadzona w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn oraz w klasyfikacji drużynowej z podziałem na kategorie: drużyna męska, drużyna kobieca, mix wg następującej punktacji:
1 miejsce – 100 pkt. 
2 miejsce – 96 pkt.
3 miejsce – 93 pkt. 
4 miejsce – 91 pkt. 
5 miejsce – 89 pkt. 
6 miejsce – 87 pkt. 
7 miejsce – 85 pkt. 
8 miejsce – 84 pkt. … itd. do miejsca 90 – 2 pkt.
91 miejsce do końca listy – 1 pkt.
Nagradzanych będzie 6 pierwszych zawodników w kategoriach OPEN osobno kobiety i mężczyźni oraz 3 pierwsze drużyny w kategoriach drużynowych. Dla najlepszych w kategorii OPEN oraz w poszczególnych kategoriach drużynowych przewidziane są puchary, nagrody pieniężne i/lub rzeczowe. 
Warunkiem odbioru pucharów i nagród rzeczowych jest obecność w dniu 11 marca 2018r. na uroczystym finale Grand Prix 
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród. 
Po każdym z biegów na stronie internetowej organizatorów dostępna będzie klasyfikacja Grand Prix po poszczególnych biegach.
SPRAWY FINANSOWE
1.Warunkiem udziału w Aquathlonie jest wpisowe w wysokości 30 zł
(15złpływanie+15złbieg)
2.Opłatę należy wnosić na konto bankowe Klubu Biegacza V-Max Adamów, Bank Spółdzielczy w Adamowie – rachunek nr 42 9202 0003 0000 0084 2000 0010. W tytule należy wpisać: IMIĘ NAZWISKO ORAZ ROK URODZENIA ZAWODNIKA
3.W dniu zawodów obowiązuje opłata w wysokości 50 zł. (wyłącznie dla osób zapisanych wcześniej).
4.W przypadku zapisu na wszystkie 4 biegi jednocześnie przysługuje zniżka w wysokości 20 zł (opłata 100zł wyłącznie na konto)
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Przystępując do Aquathlonu zawodnik automatycznie akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu, oraz oświadcza że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. 
2.Aquathlon odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 
3.Interpretacja powyższego regulaminu należeć będzie do organizatorów.
4.Komunikat końcowy Grand Prix Radzynia w Aquathlonie wraz ze zdjęciami pojawi się na stronach internetowych organizatorów.
5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w klasyfikacji Grand Prix Radzynia w Aquathlonie na każdym z etapów powstałe na skutek błędnie wpisanych przez zawodnika danych osobowych w formularzu zgłoszeniowym na poszczególne biegi.
6.W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga Koordynator w porozumieniu z pozostałymi Organizatorami.

Państwo: 
POLSKA
Województwo: 
Lubelskie
Miejscowość: 
Radzyń Podlaski
Termin: 
2018-03-11
Rodzaj aktywności: 
duathlon
Ilość ofert przejazdu: 
0
Ilość szukanych przejazdów: 
0

Patronat