@easymove.com.pl

8. Mistrzostwa Polski w Nordic Walking

Opis: 

REGULAMIN 

otwartych 8. Mistrzostw Polski w Nordic Walking – Złotoryja 2017 
pod Honorowym Patronatem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Wydarzenie jest wpisane w oficjalny kalendarz wydarzeń 
Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

W ramach wydarzenia odbędą się 
otwarte 4. Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Nordic Walking.

W ramach wydarzenia odbędzie się 
otwarty 2. Zimowy Rekreacyjny Rajd Nordic Walking. 

Wydarzenie to wielki finał 2. Amatorskiej Ogólnopolskiej Ligi Mistrzów Nordic Walking PSNW, odbywającej się pod Honorowym Patronatem Ministra Sportu i Turystyki – Witolda Bańki oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

1. Organizator: Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking, www.psnw.pl / zwany dalej PSNW. Oficjalna strona wydarzenia: www.mpnw.pl / email: biuropsnw@gmail.com 

2. Dyrektor zawodów: Paulina Ruta

3. Obsługa sędziowska i obowiązujące przepisy sędziowania wraz z rolą sędziego nordic walking: Ogólnopolska Komisja Sędziów Nordic Walking PSNW wg Przepisów Sędziowania na podstawie IAAF / link: 

http://www.psnw.pl/Ogolnopolska_Komisja_Sedziow_Nordic_Walking,1261.html 

4. Firma odpowiedzialna za elektroniczny pomiar czasu: Domtel-Sport

5. Współorganizator: Gmina Miejska Złotoryja z jednostkami podległymi

6. Sponsor techniczny: Regatta Polska www.regatta.pl 

7. Sponsor sprzętowy: KV+ www.elephant.pl 
8. Oficjalna woda PSNW i MPNW: Wojcieszowiankawww.wojcieszowianka.pl

9. Cel wydarzenia:

Popularyzacja nordic walking jako prozdrowotnej aktywności fizycznej i sportu dla różnych grup wiekowych i środowiskowych, eliminacja barier pomiędzy poszczególnymi środowiskami, nauka i upowszechnianie w społeczeństwie prawidłowej techniki nordic walking.

10. Miejsce i termin wydarzenia:

Część sportowo – rekreacyjna: stadion sportowy, ul. Sportowa 7 (stadion „Górnik“), Złotoryja 59-500, termin: 16.12.2017 r., woj. dolnośląskie (parking znajduje się przy stadionie)

Część uroczysta/galowa: sala widowiskowa w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji, Pl. Reymonta 5, Złotoryja 59-500

11. Uczestnictwo:

Uczestnictwo w wydarzeniu warunkują następujące czynniki:

- dokonanie zapisu elektronicznego poprzez odpowiedni formularz zapisów w wybranej klasyfikacji do dnia 30.11.2017 lub do wyczerpania limitu miejsc
- opłata wpisowa 40 zł / 1 osoba / 1 wybrana klasyfikacja/ tylko przelew do dnia 30.11.2017 na konto bankowe PSNW: BZ WBK 90 1090 2095 0000 0001 1318 1313 w tytule wpisując: imię, nazwisko i dopisek MPNW 2017. Nie ma możliwości dokonywania opłat i zapisów na miejscu wydarzenia.
Uwaga! Dzieci w wieku 1-7 lat biorą udział w wydarzeniu bezpłatnie!
- osobiste podpisanie stosownej deklaracji uczestnictwa w biurze zawodów i odebranie pakietu startowego w biurze zawodów

Uwaga! Wszystkich uczestników obowiązuje prawidłowa technika nordic walking i prawidłowy sprzęt (odpowiednio dobrane do wzrostu uczestnika kije) do nordic walking!

12. 3 klasyfikacje (każdy uczestnik może wybrać tylko jedną
klasyfikację: a, b lub c!):

a) otwarte 8. Mistrzostwa Polski w Nordic Walking pod Honorowym Patronatem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki na dystansie 10 km (rywalizacja na czas),
*specjalny dystans dla dzieci w wieku 1-7 lat - 250 m

b) otwarte 4. Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Nordic Walking na dystansie 3 km (rywalizacja na czas)

c) otwarty 2. Zimowy Rekreacyjny Rajd Nordic Walking na dystansie 10 km (bez rywalizacji na czas, bez limitu czasu)

Uwaga! Udział i ukończenie (meta) jednej z wybranych klasyfikacji (a, b lub c) = 100 punktów ligowych dla Uczestnika.

13. Biuro (odbieranie pakietów startowych, podpisywanie deklaracji)

Biuro będzie usytuowane i czynne w następujących terminach, godzinach i miejscach:

15.12.2017 (pt.) 
g. 19.00 – 20.00 / Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji, Pl. Reymonta 5, Złotoryja (hol główny)

16.12.2017 (sob.) 
g. 8.00 – 10.00 / stadion złotoryjski, ul. Sportowa 7 (stadion „Górnik“)

Każdy uczestnik odbierający pakiet startowy i podpisujący deklarację uczestnictwa powinien posiadać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem (prawo jazdy, dowód osobisty, paszport).

14. Zgłoszenia 

Zgłoszenia tylko internetowe możliwe są do dnia 30.11.2017 lub do wyczerpania limitu miejsc = 500 (w sumie na wszystkie 3 klasyfikacje)

Linki do zgłoszeń / 3 klasyfikacje / dzieci 1-7 lat także obowiązuje zapis elektroniczny:

a) Otwarte 8. Mistrzostwa Polski w Nordic Walking / 10 km: 

https://dostartu.pl/8-mistrzostwa-polski-w-nordic-walking-pod-honorowym-patronatem-pzla-v1773.pl.html 

b) Otwarte 4. Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Nordic Walking / 3 km: 

https://dostartu.pl/4-mistrzostwa-polski-osob-niepelnosprawnych-w-nordic-walking-v1774.pl.html 

c) Otwarty 2. Zimowy Rekreacyjny Rajd Nordic Walking / 10 km: 

https://dostartu.pl/2-zimowy-rekreacyjny-rajd-nordic-walking-v1775.pl.html 

15. Opłata startowa:

Zapisani Uczestnicy zobowiązani są do poniesienia opłaty wpisowej = 40 zł / osoba / 1 wybrana klasyfikacja / tylko przelew / do dnia 30.11.2017 na konto bankowe PSNW: 
BZ WBK 90 1090 2095 0000 0001 1318 1313 
*w tytule wpisując: imię, nazwisko i dopisek MPNW 2017. 

Nie ma możliwości dokonywania opłat i zapisów w biurze na miejscu.

Dzieci w wieku 1-7 lat (250 m) nie wnoszą opłat! (startują bezpłatnie, ale prawni opiekunowie dokonują elektronicznego zapisu każdego dziecka – wystartują tylko dzieci zapisane w terminie).

16. Pakiet startowy klasyfikacji a, b i c zawiera (opłata 40 zł): 

- okolicznościową chustę z logo
- wyjątkowy medal z logo na mecie na specjalnej, okolicznościowej szarfie
- ciepły napój (herbata)
- elektroniczny pomiar czasu i wyniki po dotarciu ostatniego uczestnika do mety
- 1 ciepły posiłek (uczestnik okazuje numer startowy i na jego podstawie otrzymuje posiłek w punkcie wydawania posiłków)
- numer startowy z logo
- gadżety od partnerów, materiały promocyjne
- każdy uczestnik z numerem startowym bierze udział w losowaniu cennych nagród od sponsorów
- dowóz bezpłatnym autokarem na trasie Legnica – Złotoryja i Złotoryja - Legnica w sobotę w dn. 16.12.2017 (przystanki: legnicki dworzec PKP/PKS i Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji – dokładne godziny odjazdów autokarów są podane w programie minutowym wydarzenia i dostosowane są do godzin startów)
- udział w Wielkiej Rewolucji Nordic Walking – krok 2! 
- udział w popołudniowej 2. Gali Mistrzów Nordic Walking i 2. Rewolucji Nordic Walking, które odbędą się w sali widowiskowej w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji (centrum miasta) w dn. 16.12.2017 wg programu minutowego wydarzenia dostępnego poniżej.
Podczas Gali nastąpi m.in. podsumowanie działań PSNW w roku 2017, wystąpienia Gości Honorowych, oficjalna dekoracja Mistrzów Polski w Nordic Walking, losowanie nagród oraz drugi krok Rewolucji Nordic Walking.

*Pakiet startowy dla dzieci 1-7 lat (bezpłatny) zawiera :
- okolicznościowy medal na mecie
- 1 ciepły napój i 1 ciepły posiłek dla dziecka
- udział w popołudniowej 2. Gali Mistrzów Nordic Walking i 2. Rewolucji Nordic Walking, które odbędą się w sali widowiskowej w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji (centrum miasta) w dn. 16.12.2017 wg programu minutowego wydarzenia dostępnego poniżej.

Program minutowy wydarzenia w dn. 16.12.2017 (sobota) z podziałem na dwie części:

Część sportowo – rekreacyjna:
8.00 – 10.00 – czynne biuro, ul. Sportowa 7, stadion w Złotoryi
10.30 - 10.45 – wspólna rozgrzewka przy muzyce (prowadzenie: Paulina Ruta – prezes i trener PSNW wraz z instruktorami, trenerami i sędziami PSNW)
11.00 – starty z podziałem na kategorie wiekowe otwartych 8. Mistrzostw Polski w Nordic Walking 10 km
11.15 – start wspólny 2. Zimowego Rekreacyjnego Rajdu Nordic Walking 10 km
11.30 – start wspólny uczestników otwartych 4. Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych w Nordic Walking 3 km 
12.30 – 14.30 – meta, posiłki
14.30 -15.30 – przerwa na przebranie i przejazd lub przejście (ok. 1 km od stadionu) do sali widowiskowej ZOKiR (centrum miasta Złotoryja, Pl. Reymonta 5)

Część uroczysta/galowa:
16.00 – 19.00 – rozpoczęcie uroczystej Gali Mistrzów i 2. Rewolucji Nordic Walking w sali widowiskowej ZOKiR połączone z okolicznościową wystawą materiałów promocyjnych i informacyjnych wraz z wystąpieniami Gości Honorowych, dekoracja Zwycięzców, wyróżnienia, prelekcje, panele dyskusyjne (odrębny program Gali) 
19.00 – zakończenie uroczystości 
(autokar dla Uczestników chcących dojechać do stacji PKS/PKP Legnica będzie podstawiony pod ZOKiR ok. g. 19.15-19.30 – informacja o godzinie odjazdu autokaru zostanie podana na początku Gali)

* program może ulec drobnym zmianom, każdy startujący Uczestnik zobowiązany jest to sprawdzania oficjalnej strony www.mpnw.pl w celu zapoznawania się z komunikatami sportowymi dot. wydarzenia. Szczegółowy program minutowy z programem wystąpień (program Gali Uczestnicy poznają na miejscu lub poprzez odrębny komunikat sportowy)

17. Trasa: 

Trasa będzie przebiegała w Złotoryi i okolicy (Jerzmanice Zdrój). 
Nawierzchnia trasy: 90 % miękka, 10 % twarda; teren pagórkowaty, częsiowo zalesiony. 
Na trasie będzie umieszczony punkt odżywiania (w miejscu startu-mety) z wodą i czekoladą. Na trasie będą rozmieszczeni wykwalifikowani i oznakowani sędziowie PSNW z legitymacjami sędziowskimi z nadanymi numerami licencji sędziowskiej, weryfikujący prawidłową technikę nordic walking. Trasa będzie oznakowana taśmami. Start i meta usytuowane będą w tym samym miejscu.

18. Kategorie wiekowe z podziałem na kobiety (K) i mężczyzn (M) wszystkich 3 klasyfikacji:

a) Otwarte 8. Mistrzostwa Polski w Nordic Walking 10 km

Dzieci *tylko 250 m / udział bezpłatny!
K1, M1
1-7 lat

K8, M8
8 – 14 lat

K15, M15
15 – 19 lat

K20, M20
20 – 29 lat

K30, M30
30 – 39 lat

K40, M40
40 – 49 lat

K50, M50
50 – 59 lat

K60, M60
60 – 69 lat

K70, M70
70 – 79 lat

K80, M80
80 lat i więcej

Uwaga! Każdy Uczestnik zobowiązany jest do prawidłowego zapisu, tj. w prawidłowej kategorii wiekowej oraz startu w swojej kategorii wiekowej. Brak spełnienia tego warunku przez Uczestnika spowoduje dyskwalifikację Uczestnika.

b) Otwarte 4. Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Nordic Walking 3 km
Brak kategorii wiekowych

Open K 
Open M

d) Otwarty 2. Zimowy Rekreacyjny Rajd Nordic Walking 10 km
Brak kategorii wiekowych, brak pomiaru czasu, brak klasyfikacji Zwycięzców. Charakter marszu: rekreacja i turystyka aktywna z nordic walking.

19. Nagrody, medale, wyróżnienia

Zdobywcy 1, 2, 3 miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych (dostępnych powyżej) otrzymają pamiątkowe statuetki. Wśród wszystkich uczestników 3 klasyfikacji zostaną rozlosowane cenne nagrody od sponsorów. Wszyscy Uczestnicy wszystkich 3 klasyfikacji, którzy dotrą do linii METY otrzymają pamiątkowe medale FINISZERA. Wśród wszystkich Uczestników, którzy dotrą do linii METY (ze wszystkich 3 klasyfikacji) zostaną rozlosowane nagrody o wartości 5000 zł (losowanie nagród nastąpi podczas uroczystej Gali Mistrzów).

20. Ryzyko startu/udziału

Każdy Uczestnik bierze udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność, co poświadcza własnoręcznym podpisem złożonym na deklaracji uczestnictwa w biurze. Każdy Uczestnik zgadza się na przetwarzanie swoich podanych danych osobowych przez organizatora (m.in. poprzez umieszczenie do publicznej wiadomości list startowych, list wyników, itp.) oraz publikowanie wizerunku (zdjęcia, filmy).

21. Dojazd na miejsce wydarzenia z Legnicy i po wydarzeniu do Legnicy.

Organizator, dzięki wsparciu Urzędu Miasta Złotoryja, zapewni dla chętnych Uczestników bezpłatny autokar na trasie Legnica – Złotoryja (przed wydarzeniem) i Złotoryja – Legnica (po wydarzeniu).

Autokar w dn. 16.12.17:
- będzie podstawiony pod PKP Legnica o g. 7.30 (przyjazd autokaru na miejsce wydarzenia do Złotoryi ok. 8.00)
- będzie podstawiony pod ZOKiR Złotoryja o g. 19.15 (przyjazd na PKP Legnica ok. 20.00).

22. Postanowienia końcowe 

Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora – PSNW. Wszelkie kwestie sporne związane z rywalizacją sportową rozstrzyga Sędzia Główny Zawodów wedłuyg przepisów sędziowania PSNW. Organizator posiada ubezpieczenie OC dot. wydarzeń sportowo – rekreacyjnych. Wszelkie zmiany i aktualizacje organizator będzie publikował w formie komunikatów sportowych na oficjalnej stronie wydarzenia tj. www.mpnw.pl 

Projekt pn. 2. Ogólnopolska Amatorska Liga Mistrzów Nordic Walking jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Państwo: 
POLSKA
Województwo: 
Dolnośląskie
Miejscowość: 
Złotoryja
Termin: 
2017-12-16
Rodzaj aktywności: 
chodzenie
Ilość ofert przejazdu: 
0
Ilość szukanych przejazdów: 
0

Patronat